Auteursrecht regelen voor content op het web

Bijgewerkt op: 11 aug.


Voorbeeld van auteursrecht op een boek

Als je publiceert op het web dan kom je al snel in aanraking met auteursrechten, ofwel copyright. Ik beantwoord eerst de meest gestelde vragen en leg dan de gangbaarste vormen van auteursrecht uit.


Wat is auteursrecht?

Auteursrecht is een vorm van intellectuele eigendom die originele werken van auteurschap beschermt zodra een auteur het werk vastlegt in een tastbare uitdrukkingsvorm. In het auteursrecht zijn er veel verschillende soorten werken, waaronder schilderijen, foto's, illustraties, muzikale composities, geluidsopnamen, computerprogramma's, boeken, gedichten, blogposts, films, architectonische werken, toneelstukken, en nog veel meer!


Geldt overal hetzelfde auteursrecht?

Tegenwoordig zijn de nationale wetten op het auteursrecht tot op zekere hoogte gestandaardiseerd door internationale en regionale overeenkomsten zoals de Berner Conventie en de Europese richtlijnen over auteursrecht.

De wetten over auteursrecht van de verschillende landen hebben overeenkomsten, maar elk rechtsgebied heeft zijn eigen wetten en regels. Sommige jurisdicties erkennen ook morele rechten van scheppers, zoals het recht om gecrediteerd te worden voor het werk.


Zijn alle afbeeldingen auteursrechtelijk beschermd?

Alle afbeeldingen op het web zijn auteursrechtelijk beschermd.


Wat gebeurt er als ik iemands auteursrecht schend?

Als deze schending opgemerkt wordt dan kun je mogelijk een bericht ontvangen waarin je wordt gesommeerd inbreukmakende handelingen te staken en gestaakt te houden. Soms is de kous daarmee af, maar er kan ook een rechtszaak volgen. Op deze webpagina staat het in detail uitgelegd:


https://www.auteursrecht.nl/auteursrecht/Optreden-tegen-inbreuk


Gelden dezelfde auteursrechtelijke regels voor sociale media?

Ja, eigenlijk wel. Maar het geldt niet voor het delen van foto’s binnen een platform als Twitter, Instagram of Facebook want daarvoor heb je toestemming gegeven.

Overzicht voor het wettelijk gebruiken van afbeeldingen op sociale media
Overzicht voor het wettelijk gebruiken van afbeeldingen op sociale media

Hoe kom ik erachter wie het auteursrecht heeft op een werk dat ik wil gebruiken?

Vaak staat het vermeld, maar anders zul je moeten zoeken in database of navragen. Bij twijfel of het niet kunnen vinden van een rechthebbende kun je het beter zo laten.