De functie en het belang van metadata


Wanneer u een digitale oplossing schaalt, zult u waarschijnlijk met metadata moeten werken. Meta betekent zoiets als hoger en verder en is een tamelijk onzichtbare abstractie. Het is informatie, in de vorm van gegevens, over andere informatie.


Metadata op stereofoto's
Metadata op stereofoto's


Ik zal dit begrip duidelijker en tastbaarder maken door vergelijkingen te maken met onze dagelijkse wereld en vervolgens enkele digitale voorbeelden te belichten.


Een van de plaatsen waar de meeste metadata te zien is, is waarschijnlijk de supermarkt. Alle blikken, dozen, zakken enz. verbergen vaak de inhoud en dragen als zodanig metadata in de vorm van etiketten. Het etiket beschrijft meestal wat er in de verpakking zit, het merk, het gewicht en informatie of voorschriften over hoe het moet worden bewaard.


Informatie over wat er in de doos zit
Informatie over wat er in de doos zit

Hetzelfde gebeurt met boeken. De buitenkant van een boek bevat informatie over de werkelijke inhoud. Sommige zijn vrij duidelijk zoals een naam en een titel, maar vaak zie je de uitgever, uittreksels en afbeeldingen. En dan op de achterkant van het boek een herhaling van sommige gegevens om ze terug te vinden wanneer het boek tussen andere op een plank wordt gezet.


Digitale afbeeldingen en video

Ook digitale afbeeldingen en videobestanden gaan vergezeld van metadata. Metagegevens beginnen bij het bestand en een bestandsextensie die het formaat aangeeft. Maar ook in het digitale beeldbestand zelf zit metadata. Dit kan allerlei informatie zijn zoals cameramerk, type, diafragma, GPS-informatie, copyright. Om deze metadata uitwisselbaar en praktisch te maken zijn ze gestandaardiseerd. EXIF is de standaard voor afbeeldingen. Video heeft metadata gebundeld in het containerbestand voor de video.
Webpagina's

Pagina's op het web hebben een unieke naam om ze te identificeren, maar ook het bestand zelf bevat metadata. Vrij gebruikelijk zijn titel, auteur, trefwoorden maar de metadata op een pagina kan vrij worden uitgebreid. Zoekmachines gebruiken deze metadata om de inhoud op te vragen, te sorteren en te rangschikken.