Semantisch web en de kennisgrafiek


Het semantisch web moet niet worden verward met web3 (zoals ik heb gedaan). Het semantische web gaat over het beschrijven van het web van verbindingen tussen ideeën en objecten.Ik schreef over metadata en dat raakt aan het semantisch web. Bij het semantische web wordt betekenis aan informatie gekoppeld (vaak met metadata) waardoor het leesbaar wordt voor machines. Ook het opslaan van deze semantische informatie gebeurt anders, het wordt opgeslagen als Knowledge Graph en opgevraagd door verschillende soorten query-talen. Ik zal dit abstracte idee een beetje tastbaarder maken.


Gestandaardiseerd schema voor gegevens maakt verbindingen en relaties mogelijk
Gestandaardiseerd schema voor gegevens maakt verbindingen en relaties mogelijk


Iets beschrijven

De sleutel is om de wereld om ons heen te beschrijven en alle elementen en relaties te standaardiseren. Een dergelijke beschrijving wordt een schema genoemd. De beste manier om uit te leggen is te demonstreren. Denk aan een persoon en alle attributen van iemand en zijn levenswandel. Hier is een schema voor een persoon:


https://schema.org/Person


En alle manieren om deze informatie in markup code te vatten. Er zijn verschillende soorten code om de informatie te verpakken. Microdata, RDFa en JSON-LD.


Voorbeeld van schema

Ik zal Rembrandt van Rijn als voorbeeld nemen en hem opzoeken in Wikidata:


https://www.wikidata.org/wiki/Q5598


De pagina geeft een uitgebreide opsomming van de persoon en relaties tot andere personen en objecten. Het onderwerp Rembrandt heeft een unieke waarde met de naam identifier: Q5598. Het mooie is dat niet alleen dingen een identifier hebben maar ook attributen zoals geboortedatum of de waarden van een attribuut zoals mannelijk voor geslacht.