top of page

Woordenlijst

Body tekst

De eigenlijke tekst van een webpagina.

Break (br)

Code voor een explicite lijnafbreking. Ook wel harde enter genoemd.

Browser

Programma voor het bladeren door webpagina’s.

Buttons

Op knoppen gelijkende onderdeel van een webpagina. Een knop geeft een visuele aanwijzing dat er een belangrijk geachte actie uitgevoerd wordt zoals het versturen van een formulier of het aangaan van een transactie.

CMS

Een CMS is een Content Management Systeem. Het is een systeem waarmee je content, zoals tekst, afbeeldingen, audio en video kan beheren en vaak ook publiceren. Squarespace is een voorbeeld hiervan.

Content

Content is een verzamelnaam voor informatie zoals tekst, afbeeldingen, audio en video. Dus Wikipedia bevat content maar ook Youtube.

Domein, Domeinnaam

Naam waaronder site te vinden is. Is gekoppeld aan het IP-nummer van de site

Favicon

Een afbeelding, meestal logo, dat de browser laat zien bij bezoek of bookmark.

Footer navigatie

Een separate verzameling verwijzingen naar minder belangrijk geachte informatie die geplaatst wordt in de footer (als voettekst).

Footer, voettekst

Het onderste deel van een webpagina. De footer herhaalt zich vaak over meerdere pagina’s (site-wide) en in de footer staan vaak de minder belangrijke navigatieonderdelen, contactgegevens, sociale media accounts en copyright.

Formulier

Een verzamelingen element zoals velden en knoppen waarmee informatie naar de server gestuurd kan worden.

Google Ads

Programma van Google waarmee men advertenties plaatst in de Google zoekmachine en/of op webpagina’s.

Google Analytics

Programma van Google dat bezoek aan een website meet en rapporteert.

Heading

Een heading (H1, H2, to H6) is een soort van hoofdstuk aanduiding. Het geeft de structuur van een HTML-document aan. Voor de bezoekers maar ook voor zoekmachines zoals Google.

Hoofdnavigatie

Als een navigatie uit meerdere lagen bestaat dan is de hoofdnavigatie het belangrijkste deel.

Hyperlink, link

Een verwijzing naar een ander element op het web. Meestal vanuit een tekst of afbeelding naar een andere webpagina.

Internet

Het geheel van digitaal verbonden elementen.

Kolommen (links, rechts)

De content van een webpagina wordt vaak horizontaal over het scherm verdeeld middels kolommen. Net zoals vroeger de informatie in een krant maar in tegenstelling tot de opmaak van een boek.

Margin

De afstand tussen verschillende blokken.

Markup

Verzameling HTML-codes die een aanduiding geven voor de browser hoe een pagina weer te geven en te begrijpen.

Navigatie

Reeks van klikbare elementen die de gebruiker de mogelijkheid geven gestructureerd door de site te bladeren.

Navigation title

Woorden die de naam vormen voor het betreffende item in de navigatie.

Padding

De afstand van rand tot content binnen een opmaakblok

Pagina titel

De titel van de pagina, verborgen aangegeven in de code van de pagina.

Pagina, Webpagina

Deel van een site, een groep informatie met een eigen webadres.

Paragraaf, paragraph

Een paragraaf in een webpagina wordt gemarkeerd met een -tag.

SEO

SEO is het optimaliseren van de website voor zoekmachines. Door heldere links, een goede structuur en relevante informatie te verstrekken.

SEO description

De beschrijving ie via niet-zichtbare code in de pagina doorgegeven wordt aan een zoekmachine. De beschrijving verschijnt ook als beschrijving in de zoekmachine-resultaten.

SEO title

De titel die via niet-zichtbare code in de pagina doorgegeven wordt aan een zoekmachine. Deze kan anders zijn dan de paginatitel. De titel verschijnt ook als titel in de zoekmachine-resultaten.

Site availability

Beschikbaarheid van de site. Streven is natuurlijk 100%.

Site title

De standaard titel die gebruikt wordt voor alle pagina’s binnen een site. Aan elke pagina kan vervolgens een eigen pagina titel worden meegegeven.

Site, Website

Een verzameling gerelateerde webpagina’s.

Social Media Ads

Programma’s waarbij men advertenties plaatst en beheert op Sociale Media zoals Facebook, Twitter en Pinterest.

Spacer

Een leeg blok bedoeld om horizontale of verticale ruimte te scheppen in een ontwerp.

Sub navigatie

Is een dieper onderdeel van de (hoofd)navigatie en geeft meer detail aan.

Text (tekst)

Alle tekstgebaseerde elementen op een pagina. Dat kan dus body-tekst zijn maar ook labels, titels en bijschriften zijn.

URL -Slug

URL is een adres dat bestaat uit een domein en verdere folders en namen binnen een domein. Een slug is een naam die voor mensen leesbaar is en goed te begrijpen en te onthouden.

Web

Het grafisch vormgegeven deel van het internet.

www

Afkorting voor World Wide Web, vaak gebruikt als een aanduiding voor domein. Een site kan overigens ook zonder www worden weergegeven.

bottom of page